RSS

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGUYÊN CỨU SẢN XUẤT VÀ ỨNG DỤNG ETANOL

21 Jul

LỜI MỞ ĐẦU.
Chương I: NHỮNG HIỂU BIẾT CƠ BẢN VỀ NHIÊN LIỆU ETHANOL
(XĂNG PHA CỒN, GASOHOL)
Chương II: CÁC PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT ETHANOL NHIÊN LIỆU.
Chương III: NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHỐI TRỘN ETHANOL VÀO
CONDENSATE CỦA VIỆT NAM.

P/S : Bạn nào thiện chí cần để tham khảo làm đề tài liên hệ về mail tommy_86sg@yahoo.com.

 
Leave a comment

Posted by on July 21, 2011 in Chemistry

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: