RSS

Lấy mật khẩu mới của nick yahoo

22 Jul

Khi bị mất địa chỉ tài khoản do mất mật khẩu (password), bạn có thể nhận được mật khẩu mới online bằng cách trở lại http://vn.mail.yahoo.com, click vào đường link Quên tên truy nhập hay mật khẩu và theo đúng những chỉ dẫn tiếp theo.

Bước 1: Nhập thông tin cá nhân và tên truy nhập tài khoản Yahoo! (ID Yahoo!) của bạn, sau đó click “Nhận mật khẩu mới”.

Bước 2: Click vào dòng “Gửi password mới qua địa chỉ email” để nhận password ở một địa chỉ email khác mà bạn đã liệt kê trong tài khoản Yahoo! của bạn; hoặc trả lời Vượt qua câu hỏi thách thức để lấy password, password mới sẽ được hiển thị ngay trên màn hình.

Trong trường hợp địa chỉ email khác này đã thay đổi (và hiện bạn không thể truy cập vào tài khoản này), trung tâm Chăm sóc khách hàng của Yahoo! sẽ cập nhật thông tin tài khoản của bạn nếu bạn có thể cung cấp các thông tin được yêu cầu dưới đây:

1. Tên truy nhập Yahoo.

2. Ngày tháng năm sinh.

3. Số ZIP hoặc mã bưu chính (ZIP/Postal code).

4. Tên nước hoặc lãnh thổ của bạn.

5. Địa chỉ thư điện tử thay thế mà bạn cho biết khi đăng ký sử dụng.

6. Địa chỉ thư điện tử mới mà bạn muốn, nếu trong trường hợp cần cập nhật tài khoản (lưu ý rằng địa chỉ này không được là một địa chỉ của Yahoo!).

7. Câu hỏi thử thách và Câu trả lời Bí mật (nếu có).

Vì những lý do an toàn, các thông tin xác nhận này phải chính xác như các thông tin mà bạn đã cung cấp trong quá trình đăng ký tài khoản ban đầu trước đây.

 
Leave a comment

Posted by on July 22, 2011 in IT ABC

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: