RSS

Quy đổi giữa các đơn vị áp suất

26 Jul
Xem hình

Sẽ không còn khó khăn cho bạn khi muốn chuyển đổi giá trị của áp suất ở bất kì đơn vị nào về đơn vị mà bạn cần sử dụng để tính toán.

Đơn vị đo chuẩn theo SI của áp suất là: Pa

Các phép chuyển đổi:

1 Bar = 105 Pa; 1 din/cm2 = 0,1 Pa

1 mbar = 100 Pa

1 kg (lực)/cm2 = 1 at = 9,81.104 Pa = 735 mmHg = 14,22 psia

1 g (lực)/m2 = 9,81 Pa = 1 mmHg

1 mmHg = 133,3 Pa

1 mmH2O = 9,81 Pa

1 lb (lực)/in2 = 6894,76 Pa

(1 psia) = 0,036 inHg = 51,3 mmHg

1 atm = 14,7 psia = 29,92 inHg = 760 mmHg

1 lb (lực)/ft2 = 47,88 Pa

 
Leave a comment

Posted by on July 26, 2011 in Industrial Part

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: