RSS

Nguyên cứu thêm về Dray tek

01 Aug

Thứ nhất là khóa cổng 1863 TCP và cổng 443 TCP.

 

 

 

 

Cách khác là khóa MSN đăng nhập vào địa chỉ IP của máy chủ nếu cổng 443 TCP sử dụng giao thức https để kết nối.

Máy chủ đang nhập vào MSN Messenger là messenger.hotmail.com có địa chỉ là 207.46.104.20.

 

 

Nếu bạn sử dụng MSN Messenger 7.0, vui lòng khóa thêm địa chỉ IP 207.46.110.249.

Khi máy khách bị lỗi đang nhập vào máy chủ, nó sẽ liên lạc tới địa chỉ 207.46.110.249 (gateway.messenger.hotmail.com) và địa chỉ IP 207.46.110.249 sẽ liên lạc đến IP máy chủ đăng nhập khác.

 

 

Nếu khóa IP 207.46.104.20 và 207.46.110.249 không tác dụng, vui lòng thử “bắt” các gói tin để kiểm tra địa chỉ IP của máy chủ đang nhập và sau đó khóa nó lại.

Bạn có thể tham khảo cách thức “bắt” gói tin How do I capture Vigor router’s LAN packets for DrayTek support engineer’s analysis?

2. Nếu bạn muốn khóa Web MSN messenger, vui lòng thiết lập để khóa địa chỉ 65.54.179.198

 

 

3. Nếu bạn muốn khóa tin nhắn ICQ, vui lòng khóa địa chỉ 64.12.161.185

 

Hệ thống Filter nằm trong router Vigor bao gồm Filter Sets và Filter Rules. Có 12 Filter Sets trong Data Filter System, và 7 Filter rules trong Filter Set.

Mỗi mục của Filter System được xác định bằng tùy chọn Start Filter Set trong General Setup:

 

 

Khi một gói tin ra hoặc vào được định tuyến WAN, đòi hỏi rằng liên kết WAN của router hoạt động và Start Filter Set thiết lập ở Set 2, thì trước tiên gói tin sẽ đi xuyên qua Filter Set 2.

Như chúng ta biết, có 7 Filter rules trong Filter Set 2 được đánh dấu 1,2,3….7. Gói tin sẽ xuyên qua chúng lần lượt từng cái.

Nếu địa chỉ hay cổng đích và địa chỉ hay cổng nguồn của gói tin khớp với địa chỉ hay cổng đích và địa chỉ hay cổng nguồn của một trong những luật đã cấu hình trong Filter rules và ‘Pass or Block option’ thiết lập là cho qua (Pass) hay khóa lập tức (Block immediately), tiến trình lọc sẽ dừng lại và gói tin sẽ được chuyển đi hay khóa lại.

Nếu địa chỉ hay cổng đích và địa chỉ hay cổng nguồn của gói tin khớp với một trong những thiết lập của Filter rules và ‘Pass or Block option’ thiết lập là ‘Pass or Block if no further match’, gói tin sẽ tiếp tục đi qua những Filter rules còn lại, nếu không có luật nào khớp, gói tin sẽ được chuyển đi hoặc khóa lại.

Nếu bạn muốn Filter rule được cấu hình trong Filter Set 3,4…..12 có hiệu lực, vui lòng sử dụng tùy chọn Next Filter Set để liên kết đến những Filter sets lại với nhau:

 


Tùy chọn ‘Branch to Other Filter Set’ trong Filter rule sẽ tạo tiến trình kiểm tra nhảy trực tiếp đến Filter Set đã được chỉ ra :

 


Ví dụ nè, Nếu ‘Branch to Other Filter Set’ thiết lập là Set 10 trong luật 2 của Filter Set 2, gói tin sẽ không kiểm tra luật 3,4…7 của Filter Set 2 nhưng luật 1,2,3…7 thì trong Filter Set 10.

Ngăn chặng dowload Internet nói chung thiết lập cho nó đến cổng 21 ^^

 
Leave a comment

Posted by on August 1, 2011 in IT ABC

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: