RSS

200 audios of New Dynamic English

15 Oct

Bài nghe audio này rất bổ ích, chúng ta cần học Tiếng Ang theo phương pháp nghe – nói – đọc – viết.
Cần nghe nhiều để nói lại theo họ, gọi là vẹt tập nói cũng dc, hi. Sau đó mới cần viết để ghi nhớ.

Dynamic English – Bài 1 – 10Dynamic English – Bài 11 – 20
Dynamic English – Bài 21 – 30 – Dynamic English – Bài 31 – 40
Dynamic English – Bài 41 – 50 Dynamic English – Bài 51 – 60
Dynamic English – Bài 61 – 70 Dynamic English – Bài 71 – 80
Dynamic English – Bài 81 – 90 Dynamic English – Bài 91 – 100
Dynamic English – Bai 101 – 110.rar Dynamic English – Bai 111 – 120.rar
Dynamic English – Bai 121 – 130.rar Dynamic English – Bai 131 – 140.rar
Dynamic English – Bai 141 – 150.rar – Dynamic English – Bai 151 – 160.rar
Dynamic English – Bai 161 – 170.rar – Dynamic English – Bai 171 – 180.rar
Dynamic English – Bai 181 – 190.rar – Dynamic English – Bai 191 – 200.rar

Mật khẩu giải nén : poisonpure

Nhớ nên nghe hàng ngày, từ bài đầu tiên, ko nên bỏ cách quãng nhé!
Chúc các bạn thành công.

 
Leave a comment

Posted by on October 15, 2011 in University

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: